Tipikus szakdolgozati hibák

Mivel sok szakdolgozó elköveti, célszerű bizonyos hibákra felhívni a figyelmet.

 • Az automatikus elválasztást érdemes lenne használni. Alapvető tipográfiai eszköz, tessék bekapcsolni!
 • A helyesírás ellenőrző szintén nem luxus. Gépelés közben is jelzi a helyesírási, nyelvhelyességi hibákat.
 • Triviális dolgokat nem kell magyarázni. Ezért az ilyen mondatok feleslegesek: "A használati eset diagramokat arra használják, hogy modellezzék a felhasználó által kiváltható eseményeket." A buszsofőr menet közben elmeséli az utasoknak, hogy hogy kell kormányozni? Nem. Egyszerűen kormányoz, és kész. A szakdolgozatban sem kell magyarázni a saját szakdolgozatunkat, hanem csinálni a dolgunkat.
 • A személyes helyett általános megfogalmazást lenne célszerű alkalmazni. Pl. "Lehetőséget biztosítok billentyűzettel történő vezérlésre is." helyett "Legyen lehetőség billentyűzettel történő vezérlésre is."
 • Hiányoznak a hivatkozások. Ködös idézetek vannak forrásokról, de ezeknek beazonosíthatónak kell lenniük, egész pontos hivatkozással. Az irodalomjegyzékbe minden forrást pontosan fel kell tüntetni, amire csak hivatkozunk. A szöveg szó szerinti idézeteit és a tartalmi idézeteket egyaránt jelölni kell. Szó szerinti idézetnél [2, 35. oldal] vagy [3, 3.2. fejezet] formájában, tartalmi idézeteknél elég a forrás száma [2]. Idézek a kari szakdolgozati útmutatóból: “A fel nem tüntetett forrás elégtelen szakdolgozati minősítést von maga után.” (3.5 pont)
 • Sajnos van, akinek nehezen megy az egész, kerek mondatokban való fogalmazás. Figyeljenek arra, hogy az élő beszéd, egy bemutató és egy szakdolgozat más-más stílus. Ilyen esetben nyugodtan meg lehet kérni egy a nyelvben jártasabb ismerőst, hogy fogalmazási, nyelvhelyességi, helyesírási szempontból segítsen a dolgozat elkészítésében.
 • A barátkozó, kioktató hangnem szintén kerülendő. Egyrészt látszani kell annak, hogy foglalkozott a témával, ismeri a szakirodalmat, másrészt nem tankönyvről vagy újságcikkről van szó. A helyes hozzáállás tárgyilagos, szinte teljesen érzelemmentes, leginkább az egyes szám 3. személy használata javasolt. (Esetleg királyi többes :-)
 • A szakdolgozat saját megalapozott vélemény, amely mások véleménye és a saját kutatási tapasztalatok eredményeként jött létre. A saját vélemény és a mások által átvett gondolatok egyértelműen elkülöníthetők legyenek.
 • Legyen a téma tartalma a címek alapján jól átlátható. Ne csak 1-1 szavas, semmitmondó fejezetcímek legyenek. De nem érdemes a másik végletbe se esni: a címeknek nem kell egész mondatoknak lenniük.
 • A rövid témájú “fejezeteket” (4-5 soros) nem kell beszámozni. Oldalanként 2-3 számozott címnél több lehetőleg ne legyen.
 • Stílusok alkalmazása nélkül ugyan meg lehet csinálni egy 40-60 oldalas dokumentumot, de nem érdemes. Személyes javaslatom, hogy a szövegszerkesztőben csak stílusokkal formázzanak.