Ferenczi Zoltán

  • Posted on: 22 November 2021
  • By: Nagy Gusztáv

Szeretném köszönetemet nyilvánítani az Ön szabadon letölthető "Webprogramozás alapismeretek" könyvéért, amit felhasználok saját ismereteim gyarapítása céljából és egyúttal a diákjaimmal is megosztok és ők is felhasználják a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Csete Balázs Technikumban. 

Szépen strukturált és tematikailag rendezett könyve nagy segítségünkre szolgál, hogy ki igazodjunk a frontend-webprogramozás-backend szövevényes összefüggéseiben.

Diákjaim nevében is köszönöm fáradságos munkáját.